November 27, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

bhagawadgeeta 2 1

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

Spread the love

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 3

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮ್
ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ |
ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ
ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ
||

ಅನುವಾದ –

ಪಶ್ಯ—ಇಗೋ; ಏತಾಂ—ಇದು; ಪಾಂಡು-ಪುತ್ರಾಣಂ—ಪಾಂಡುವಿನ ಪುತ್ರರ; ಆಚಾರ್ಯ-ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ; ಮಹತೀಂ—ಪರಾಕ್ರಮಿ; ಚಮೂಮ್—ಸೇನೆ; ವ್ಯೂಢಂ—ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ; ದ್ರುಪದ-ಪುತ್ರೇಣ-ದ್ರುಪದನ ಮಗ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ; ತವ—ನಿಮ್ಮಿಂದ; ಶಿಷ್ಯೇನ—ಶಿಷ್ಯ;ಧೀಮತಾ—ಬುದ್ಧಿವಂತ

ಅರ್ಥ

ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೇಳಿದನು: ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುವೇ! ದ್ರುಪದನ ಮಗನಾದ ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಣತರಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಂಡು ಪುತ್ರರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ರಾಜ ಧ್ರುಪದನ ಮಗನಾದ ತಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದ್ರುಪದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದ್ರುಪದನು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಆ ಯಜ್ಞದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಬಹಳ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ದ್ರುಪದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಹಿಂದಿನಂತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ 01 03

error: Content is protected !!