ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ : ಶೋಭಾರಾಣಿ ಬಿಎಂಟಿಎಫ್, ಸಜಿತ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ

WhatsApp Image 2022 08 24 at 7.17.11 PM

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಬಿಎಂಟಿಎಫ್ ಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಜಿತ್ ವಿ ಜೆ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ :

WhatsApp Image 2022 10 31 at 8.48.22 PM 1
WhatsApp Image 2022 10 31 at 8.48.30 PM
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!