ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು NEET UG ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

Team Newsnap
1 Min Read

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಎನ್ ಟಿಎ ನೀಟ್ ಯುಜಿ (NEET UG) 2022 ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸೆ 7 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2022 ರೊಳಗೆ NTA NEET ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ neet.nta.nic.in. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹುಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ: ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ

NTA ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 200 ರುಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 200 ರು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಎಂಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Share This Article
Leave a comment