ಇಂದು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

Team Newsnap
1 Min Read
JEE Main Exam Result Declared Today ಇಂದು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶ 2023ವನ್ನು NTA ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಗಳು jeemain.nta.nic.injeemain.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಮೇನ್ ಸೆಷನ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 8, 10, 11, 12, 13 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಎನ್ಟಿಎ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರೊಳಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

8 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶ 2023 ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

jeemain.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಎ ಜೆಇಇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೆಷನ್ 2 ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ 2023 ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

BreakingNews #JEE_Mains #Results_Announced #EntranceExam #JEE #NTA #Session_2_Results #India #kannadaNews #ಜೆಇಇ #ಮುಖ್ಯಪರೀಕ್ಷೆ #ಫಲಿತಾಂಶಪ್ರಕಟ #KannadaNews

Share This Article
Leave a comment