June 7, 2023

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

bhagawadgeeta 4

Bhagavad-Gita meaning in kannada Shloka-5 ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ.... ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದೀವಿಗೆ…. ಭಗವದ್ಗೀತೆ

Spread the love

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ; ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಶ್ಲೋಕ 5

ಧೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ
ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರವಾನ್ |
ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ
ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರ-ಪುಂಗವಃ
||

ಅನುವಾದ –

ಧೃಷ್ಟಕೇತುಃ—ದೃಷ್ಟಕೇತು; ಚೇಕಿತಾನಃ—ಚೇಕಿತಾನ್; ಕಾಶಿರಾಜಃ—ಕಾಶಿರಾಜ; ಚ—ಮತ್ತು; ವೀರ್ಯ-ವಾನ್-ವೀರ; ಪುರುಜಿತ್ — ಪುರುಜಿತ್; ಕುಂತಿಭೋಜಃ—ಕುಂತಿಭೋಜ; ಚ—ಮತ್ತು; ಶೈಬ್ಯಃ—ಶೈಬ್ಯ; ಚ—ಮತ್ತು; ನರ-ಪುಂಗವಃ—ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಅರ್ಥ

ಧೃಷ್ಟಕೇತು , ಚೇಕಿತಾನ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕಾಶೀರಾಜ, ಪುರುಜಿತ್ ಮತ್ತು ಕುಂತಿಭೋಜ ಹಾಗೂ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶೈಬ್ಯನು.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅವನ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಧರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದುರಂತದ ಭಯದಿಂದ, ಅವನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾರಥಿಗಳ (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಧರಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾದ ಯೋಧರು) ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸಾಧಾರಣ ವೀರರು ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಯೋಧರ ಸೈನ್ಯಗಳು, ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶೌರ್ಯ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ 01 05

error: Content is protected !!