ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ : ವಿವರ ನೋಡಿ

Team Newsnap
0 Min Read

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ : ವಿವರ ನೋಡಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ

WhatsApp Image 2023 08 08 at 7.32.13 PM
WhatsApp Image 2023 08 08 at 7.32.15 PM

Transfer of 10 IAS Officers in the State – ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ : ವಿವಿರ ನೋಡಿ #ias #ips #karnataka #india #mandya

Share This Article
Leave a comment