December 2, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

suman

ಸಾಕಷ್ಟ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಎಂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ೯ರಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದೆ 2013 ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಸುಮನ್ ಡಿ ಪೆನ್ನೇಕರ್ ಅವರನ್ನುಹೊಸ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ...

error: Content is protected !!