August 8, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

Letter to Modi

government,IAS,karnataka
1 min read

ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುವ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೈವಾಡ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಾವು ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ಸಾಚಾ...

error: Content is protected !!