August 8, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

K.R.S

download 4 1
1 min read

ಜನರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸು.ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಘೋಷಣೆ.110 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ...

error: Content is protected !!