August 18, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

CEO

ZP,CEO,Mandya
1 min read

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಾ ಎಲ್ ಹುಲ್ಮನಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ...

error: Content is protected !!