August 18, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

azan

VOICE MIKE
1 min read

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಜಾನ್ / ಸುಪ್ರಭಾತದ ಸಮರ ಕೊಂಚ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಗಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆಜಾನ್ ( Azan ) ಅನ್ನು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ...

error: Content is protected !!