August 18, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

#ಸಮುದ್ರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ‌ ಸಬರಮತಿ ನದಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರ ವಿಮಾನ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ...

error: Content is protected !!