June 7, 2023

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

suprem

ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರಿಗೆ IAS ಹುದ್ದೆ : ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸ್ತು

Spread the love

ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ IAS ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ನ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಡ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • T N ಶ್ರೀಧರ್
  • K T ಸ್ವರೂಪ
  • M S ದಿವಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ದೊರಕಿದೆ

2016 ರ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

error: Content is protected !!