August 8, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

ರೋಲ್ ಕಾಲ್

file758ffniltb4ajs0y5if 1570621637
1 min read

ನಕಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ . ವಿಜಯಪುರ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನೂ ನೋಡುವೆಮರಾಠಾ ಭಾಷೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ, ಶರದ್ ಪವಾರ್, ಅಯೋಗ್ಯ ಅಜೀತ ಪವಾರ್...

error: Content is protected !!