August 8, 2022

Newsnap Kannada

The World at your finger tips!

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ

ನಟಿ ಪ್ರಣೀತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಟಿ ಪ್ರಣೀತ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ...

error: Content is protected !!